Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Nybøl Nor

Als Master - Øens skrappeste fisker - april 2017.

Medlemsblad april 2017

STOP for laks over 75 cm i Gels Å zone A - se mere på www.gelsaa.dk

Så er sæsonen skudt i gang i Gels Å - Ægte påskelaks 93 cm 8,95 kg

Hvem taler din sag, når du er ude at fiske?

Layout & copyright hvor intet andet anført: Kim Hermann