Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Nybøl Nor

Med ikrafttræden d. 1/1-2017 gælder følgende skærpede fredningsbestemmelser om fiskeri i Nybøl Nor.